Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie oddílu kopané

16. 12. 2006


Zpráva z členské schůze oddílu dne 27. 12. 2003

-  slavnostní členské schůze k 70. výročí založení kopané v Soběchlebích


 

 

Již v roce 1933 se skupina mladých nadšenců a milovníků tehdy ještě celkem u nás mladého sportu rozhodla založit sportovní oddíl kopané. Ze zčásti dochované kroniky, různých zápisů a vzpomínek pamětníků víme, že začátky byly velmi skromné a těžké. Zakládajícími členy byli Dolák Antonín, Matějíček František, Cáb Josef, Podmětal Václav, Ordelt Alois, Sehnal Antonín, Palík František, Škrabal František, Sehnal Vladimír.

Hrávalo se na malém hřišti Na Zbelíku, zejména v období 2. světové války byl fotbal téměř jedinou možnou zábavou mladých lidí. V roce 1960 bylo otevřeno nové velké hřiště na Horním konci obce, v roce 1968 byly postaveny šatny se sociálním zařízením. Mužstvo Soběchleb se pravidelně zúčastňovalo regionálních soutěží, nejdříve „Záhorské ligy“ a později nepřetržitě až do dnešní doby okresních soutěží a přeborů, některé soutěžní ročníky si naše mužstva zahrála i ve vyšších nadokresních soutěžích. Za tuto dobu v Soběchlebích vyrostlo mnoho velmi talentovaných hráčů, postupně u nás hrají mužstva všech věkových kategorií. Na činnosti oddílu se podílelo také mnoho dobrovolných trenérů a funkcionářů, kteří dokázali nepřetržitě udržet chod fotbalového oddílu v naší obci. Chtěl bych tímto co nejsrdečněji poděkovat všem hráčům, trenérům, funkcionářům, ale i všem dalším, kteří se zasloužili o dobré jméno a úroveň soběchlebského fotbalu.

Kopaná představuje v naší obci určitě největší sportovní vyžití, ale fotbalová utkání našich mužstev jsou také součástí kulturního dění v naší obci.Všichni občané sledují, jak si vedeme v soutěžích, výsledky a umístění se odráží i ve zdravém soběchlebském či záhorském patriotismu.

Oddíl kopané má v současné době 4 mužstva – družstvo mužů, dorostu, žáků a přípravky, všechna hrají okresní přebor OFS Přerov.

Muži vyhráli loňskou soutěž okresní soutěže sk. „B“ a s náskokem 9 bodů před Opatovicemi postoupili do okresního přeboru. Byl to náš dlouhodobý cíl, byli jsme pod „tlakem“ občanů i vedení obce, aby Soběchleby byly reprezentovány alespoň v okresním přeboru, kde bychom měli trvale působit. Dorost hraje sk. B okresního přeboru. U této asi nejproblémovější věkové skupiny vidíme rádi mladíky vybíjet energii na hřišti než při jiných často negativních aktivitách. To platí i pro mladší kategorie žáků a benjamínků. Sami občané mají možnost vidět, že na hříšti jsou prakticky denně tréninky nebo zápasy, a to vždy pod vedením dospělých, kvalitních trenérů.

Naši žáci hráli v minulých sezonách pod hlavičkou FKM Opatovice vyšší soutěž – I. A třídu KFS. Od této letošní sezony byla spolupráce s Opatovicemi ukončena a hrajeme samostatně okresní přebor. Projevuje se již nedostatek žáků, nastupují slabší ročníky a nedokážeme postavit družstva mladších i starších žáků.

Po podzimní části soutěže jsou muži na 9. místě s 18 body, hrajeme v podstatě se stejným kádrem hráčů jako v minulé soutěži. Na počátku soutěže jsme sehráli několik zcela vyrovnaných zápasů, ze kterých jsme však získali jen minimum bodů, v posledních 6 kolech jsme již 5 x vyhráli a získali 15 bodů. Dorost skončil podzimní část na 6. místě s 10 b., žáci jsou 2. s 19. b.

Ve všech mužstvech evidujeme okolo 20 hráčů, což je téměř 100 lidí, kteří u nás mají možnost sportovního vyžití se solidním technickým zázemím. Údržba šaten, hřiště a celého areálu vyžaduje hodně času a značných finančních prostředků. Jen v letošním roce musela být provedena oprava střechy šaten, jejich vymalování, byly odstraněny staré lavičky a zábrany za brankami a vybudovali jsme nové, upravili jsme část plochy vedle hřiště. V příštím roce bude třeba dokončit výměnu laviček a stolků v celém areálu výletiště a hlavně upravit a podstatně zkvalitnit hrací plochu hřiště. Spolu se zajištěním běžného provozu celého oddílu dosahují náklady ročně cca 200 tis. Kč. Tyto prostředky pak musíme také získat. Největší část peněžních prostředků získáváme vlastní činností, a to ziskem z pořádaných zábav, diskoték, kácení máje, výčepu při fotbalových utkáních, dále pak z členských příspěvků, dotací OFS, důležitým zdrojem je příspěvek od obce, menší částku získáváme i od sponzorů. Letos jsme pořádali celkem 10 diskoték a zábav, kácení máje. Zajistit prostředky není jednoduché, ale zatím se nám vždy podařilo základní potřeby a chod oddílu zabezpečit.

Činnost našeho oddílu stojí pouze na práci několika málo dobrovolných činovníků, je třeba zapojit do činnosti více lidí, aby mohly být jednotlivé úkoly rozděleny.

Současný výbor oddílu pracuje ve složení:
Břetislav Kratochvíl - předseda
Jiří Skopal, Zdeněk Sehnal, Jiří Hanák - členové výboru
Je třeba výbor doplnit ještě alespoň o jednoho člena a zajistit lepší fungování chodu oddílu (zajištění úpravy hrací plochy, pořadatelské služby a dalších činností).