Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva - r. 2010

Závěrečná zpráva Tělovýchovné jednoty Sokol Soběchleby za rok 2010

 

     Možnost sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie je nedílnou součástí života v obci. Občané ze Soběchleb i z okolních obcí mohou trávit volný čas v některé ze složek naší tělovýchovné jednoty.

     Naši tělovýchovnou jednotu tvoří oddíly volejbalu, tenisu, cvičení žen a cvičení mužů, nejpočetnější složkou je ale oddíl kopané, který v tomto roce tvoří družstvo mužů, starších žáků a starší přípravky. Všechna družstva jsou zařazena do soutěží okresního přeboru OFS Přerov.   

Proti minulému roku ubylo bohužel družstvo staršího dorostu z důvodu malého počtu hráčů. Jelikož se jedná o problémovou věkovou skupinu, je naším cílem pokusit se obnovit činnost družstva staršího dorostu opět pro příští sezónu.

     V každém družstvu oddílu kopané je zapsáno okolo 20 členů, kteří mohou pravidelně využívat naše sportoviště s jeho zázemím tvořeným hřištěm, šatnami a přilehlými prostory. Jejich údržba však stojí náš oddíl nemalé finanční prostředky (sečení trávy na hřišti, opravy šaten, poplatky za elektřinu, vodu, plyn). K tomu je nutno ještě připočítat výdaje za dopravu k utkáním, odměny rozhodčím, nájem tělocvičny v zimním období. Celkové výdaje fotbalového oddílu se ročně pohybují okolo 200 000,-Kč. Získání takovýchto prostředků není jednoduché, samotné příspěvky z fotbalového svazu a hráčské příspěvky by v žádném případě tuto částku nevykryly. Proto je pro činnost fotbalového oddílu klíčová pomoc dalších subjektů.

     Za významný počin oddílu kopané za rok 2010 lze považovat uspořádání mezinárodního turnaje v malé kopané, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj „Překračujeme hranice“. I přes nesporný přínos a úspěch vyžadovala tato akce finanční spoluúčast oddílu kopané na jeho uspořádání.

     Sportovní činnost může být podporována a rozvíjena ze sponzorských příspěvků soukromých osob a podnikatelských organizací, což je ale v našem regionu ve vyšší míře víceméně nereálné, jelikož zde nemáme žádný významně prosperující podnik. A proto nám zůstává pouze možnost finanční podpory ze strany obecního úřadu (v rámci rozpočtu obce) a ze strany krajského úřadu v rámci jeho dotačního programu. V souvislosti s trvalým zvyšováním cen můžeme tuto podporu považovat za klíčovou ve snaze udržet činnost v rámci našeho oddílu na stejné (nebo i nepatrně vyšší) úrovni.

     Nezbývá, než doufat, že všechny složky a oddíly sdružené v rámci Tělovýchovné jednoty Sokol Soběchleby budou nadále pokračovat ve své činnosti se stejnou chutí a úsilím, že se jim podaří získat do svých řad nové členy (především mezi mládeží) a budou tak moci přispět k udržování zdraví a smysluplného prožívání volného času našich občanů.

 

 

V Soběchlebích dne 10.prosince 2010                  za oddíl kopané Petr Pečánka